Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

„Ekoagros“ primena esamiems savo pareiškėjams: keletas svarbių dalykų prasidėjus deklaravimui

Prasidedant 2021 m. pirminės gamybos ekologinių ūkių sertifikavimo sezonui VšĮ „Ekoagros“ primena, kad svarbiausia nepamiršti tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką. Tą padaryti būtina iki paskutinės pasėlių deklaravimo be vėlavimo dienos –  birželio 7 d.

„Ekoagros“ visą informaciją apie sertifikuotus laukus gaus automatiškai iš paraiškų priėmimo informacinės sistemos.

Deklaruodami nepamirškite pažymėti norimus sertifikuoti gyvulius ar paukščius ir nurodyti gyvūnų rūšis. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje ženklu „varnelė“ reikia pažymėti langelį „Pageidauju sertifikuoti gyvulius ir/ar paukščius ekologinei gamybai“, taip pat „varnele“ pažymėti langelį ties ketinama sertifikuoti gyvūnų rūšimi (pvz., galvijai, avys, kiaulės, paukščiai ir t. t.).

Jeigu auginate ankstyvąsias uogas, daržoves ar bulves ir jas ketinate realizuoti kaip ekologiškas, prašome apie tai informuoti raštu. Sertifikavimo įstaiga skubos tvarka atliks patikrinimą ir dokumentų vertinimą. Atkreipiame dėmesį, kad skubios patikros atliekamos ir dokumentai išduodami tik neturintiems įsiskolinimų pareiškėjams.

Nusprendus nebetęsti ekologinio ūkininkavimo visame ūkyje ar dalyje ūkio laukų, apie tai reikia raštu informuoti „Ekoagros“.

Pareiškėjams informacija apie numatomą ūkio tikrinimo datą ir paskirtą tikrintoją bus atsiųsta atskirai nurodytais kontaktais. Tačiau norime priminti, kad vadovaujantis Ekologinio žemės ūkio taisyklių 32.2 punktu dalis kasmetinių patikrų bus atliekama iš anksto nepranešus.

Siekdami sutrumpinti patikrų laiką, skatiname ūkininkus prieš kasmetinę patikrą iš anksto atsiųsti užpildytas Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo lenteles ir buhalterinius dokumentus.

O jei pageidaujate naujienas ir dokumentus galite gauti daug greičiau, t. y. elektroniniu paštu, pateikite mums pareiškėjo sutikimą (forma F-135).

Apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pasikeitimus, patvirtintus žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-591, kviečiame dar kartą pasiskaityti mūsų straipsnyje https://www.ekoagros.lt/pasikeitimai-ekologinio-zemes-ukio-taisyklese.

Ši ir daugiau naudingos informacijos taip pat bus atsiųsta individualiai kiekvienam pareiškėjui jo nurodytais kontaktais.

„Ekoagros“ informacija

© agentūros shutterstock.com nuotrauka