Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

ES be Jungtinės Karalystės po „Brexit“: keletas ekologiškų produktų gamintojams svarbių faktų

Nepriklausomai nuo Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) derybų dėl prekybos ryšių po „Brexit“ baigties, nuo 2021 m. sausio 1 d. tarp šių šalių atsiras laisvo prekių judėjimo kliūčių, kurių šiuo metu nėra. „Ekoagros“ su savo pareiškėjais dalijasi šiuo metu turima informacija, kuri jiems yra žinotina ir svarbi.

Lietuvos įmonės, kurios laisvai pirko produktus iš JK, nuo sausio 2021 m. 1 d. turės sertifikuoti importo veiklą.

Ekologiškų produktų siunta, importuojama iš JK į ES, turės turėti siuntos patvirtinamąjį dokumentą COI (angl. Certificate of Inspection), išduotą per Europos Komisijos elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizės sistemą TRACES (angl. Trade Control and Expert System) pagal ES reglamentą 1235/2008.

Produktai, pagaminti JK po 2020-12-31 ir paruošti eksportui iš JK į ES, turės atitinkamos JK sertifikavimo įstaigos kodą GB-BIO-XXX. Europos Komisija kaip ekvivalentiškas pripažino šešias JK sertifikavimo įstaigas.

JK nuo 2021-01-01 iki 2021-06-31 priims iš ES ekologiškus produktus be papildomų dokumentų, t. y. nereikės COI.

O nuo 2021-07-01 JK ekologiškus produktus priims iš ES, jei importo metu bus pateiktas COI, išduotas pagal JK COI reikalavimus (popierinis dokumentas).

Parengta pagal DEFRA informaciją

Kita naudinga informacija ir nuorodos:

DEFRA (JK Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento, angl. Department for Environment, Food & Rural Affairs) seminaro (apie pokyčius ekologiškų produktų sektoriuje nuo kitų metų) medžiaga (anglų k.): Defra_Organics_Stakeholder_Update_07.12.2020.pdf

Daugiau DEFRA informacijos: Trading and labelling organic food from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

ES 1235/2008 reglamento pakeitimo projektas

Apie TRACES ir COI: ‘How to create a EU COI’ Guidance

Taip pat naudingos bendrosios informacijos apie „Brexit“ galima rasti VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje https://www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/

Dėl importo sertifikavimo kreiptis į VšĮ „Ekoagros“ III sertifikavimo skyrių, atsakingą už ekologiškų produktų perdirbimo, prekybos, importo, eksporto sertifikavimą (žr. kontaktus https://www.ekoagros.lt/kontaktai)