Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Įgyvendinant ES ekologinės gamybos reglamentą, Lietuvoje sukurtos naujos internetinės duomenų bazės bei pakeistos Ekologinės gamybos taisyklės: pokyčiai įsigalios nuo gegužės mėnesio

Kodėl buvo reikalingos naujos duomenų bazės?

Pagal Europos Sąjungos (ES) ekologinės gamybos reglamentą, kiekviena valstybė narė turi sukurti sistemą (duomenų bazes), kur būtų randama visa informacija apie galimą gauti ekologišką ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą (išskyrus sėjinukus, bet įskaitant sėklines bulves), ekologiškai auginamus gyvūnus ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklius.

Tokiomis sistemomis (duomenų bazėmis) turi naudotis ir veiklos vykdytojai, kurie prašo leidimų dėl neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimo, neekologiškų gyvūnų ar neekologiškų akvakultūros jauniklių.

Įgyvendindama šią nuostatą, Žemės ūkio ministerija sudarė sutartį su Vokietijos ekologinio žemės ūkio tyrimų institutu (vok. Forschungsinstitut für biologischen Landbau – FiBL) dėl tokių duomenų bazių sukūrimo Lietuvai.

Taip pat Žemės ūkio ministerija atitinkamai pakeitė Ekologinės gamybos taisykles, kur nustatytas naudojimasis šiomis duomenų bazėmis (įsakymą rasite čia).

Naujos duomenų bazės jau veikia. Jų techninį palaikymą atlieka Žemės ūkio duomenų centras kartu su sistemos savininke FiBL.

„Ekoagros“ atsakinga už minėtų leidimų išdavimą per šias bazes.

Apie augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazę

Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazė pasiekiama šiuo interneto adresu https://www.organicxseeds.lt/.

Joje galima pasitikrinti informaciją apie Lietuvoje siūlomą įsigyti ekologišką ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą, taip pat pateikti prašymą gauti leidimą naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą, kai ekologiškos ar perėjimo prie ekologinės gamybos dauginamosios medžiagos atitikmens nėra arba dėl svarbių priežasčių rinkoje esanti dauginamoji medžiaga negali būti naudojama.

Nuo gegužės 1 d. prašymai minėtiems leidimams bus priimami tik per šią duomenų bazę, popieriniai prašymai po šios datos nebus priimami ir vertinami (taip nustatyta Ekologinės gamybos taisyklėse). Taip pat nuo gegužės 1 d. bus nebenaudojama Žemės ūkio duomenų centro administruojama Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazė.  

Leidimų ir toliau nereikės gauti augalų dauginamajai medžiagai, kuri Žemės ūkio ministerijos kasmet įtraukiama į bendrą einamųjų metų leidimą (jis taip pat bus randamas šioje bazėje).

Norint pasitikrinti duomenų bazėje augalų dauginamosios medžiagos pasiūlą ar peržiūrėti bendrą leidimą prisijungti nereikia, tačiau prašant individualaus leidimo reikia susikurti vartotojo paskyrą.

Detalesnė informacija, kaip aktyvuoti savo paskyrą ir pradėti naudotis duomenų baze, pateikiama duomenų bazės skiltyje „Pagalba“ / „Kaip prisijungti“.

Techninį duomenų bazės palaikymą atlieka Žemės ūkio duomenų centras kartu su duomenų bazės valdytoju FiBL, todėl dėl neveikimo ar kitų techninių klausimų reikėtų kreiptis jų kontaktais, nurodytais duomenų bazėje.

Apie gyvūnų ir žuvų jauniklių duomenų bazę

Ekologiškai auginamų gyvūnų ir (arba) ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazė pasiekiama šiuo adresu https://organicxlivestock.lt/.

Joje  galima pasitikrinti informaciją apie Lietuvoje siūlomus įsigyti ekologiškus gyvūnus ir akvakultūros jauniklius, taip pat pateikti prašymą gauti leidimą dėl neekologiškai išaugintų gyvūnų ir akvakultūros jauniklių, kai ekologiškai išauginto atitikmens nėra arba dėl svarbių priežasčių rinkoje esantys gyvūnai netinka ūkiui.  

Nuo gegužės 1 d. prašymai minėtiems leidimams bus priimami tik per šią duomenų bazę, popieriniai prašymai po šios datos nebus priimami ir vertinami (taip nustatyta Ekologinės gamybos taisyklėse).

Norint pasitikrinti gyvūnų ar akvakultūros jauniklių pasiūlą duomenų bazėje prisijungti nereikia, tačiau prašant individualaus leidimo reikia susikurti vartotojo paskyrą.

Detalesnė informacija, kaip aktyvuoti savo paskyrą ir pradėti naudotis duomenų baze, yra pateikiama pagrindiniame puslapyje, skiltyje „Vartotojo vadovas“.

Techninį duomenų bazės palaikymą atlieka Žemės ūkio duomenų centras kartu su duomenų bazės valdytoju FiBL, todėl dėl neveikimo ar kitų techninių klausimų reikėtų kreiptis jų kontaktais, nurodytais duomenų bazėje.

Informacija dėl „Ekoagros“ išduodamų leidimų

Prisijungus prie duomenų bazių, prašymą dėl leidimo išdavimo bus galima pildyti bet kuriuo paros metu, taip pat bus galima peržiūrėti ir visus išduotus leidimus. Be to, išduoti leidimai ar prašymų atmetimai taip pat, kaip ir iki šiol, bus siunčiami ir veiklos vykdytojų pasirinktu būdu, t. y. elektroniniu paštu arba fizine pašto siunta.

Atsižvelgiant į duomenų bazių funkcionalumą buvo pakoreguotas ir įkainio už šiuos leidimus aprašymas (pakeitimas patvirtintas žemės ūkio ministro įsakymu, daugiau informacijos čia).

Anksčiau prašyme leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą buvo galima pateikti keletą augalų rūšių, veislių. Duomenų bazėje bus teikiami atskiri prašymai kiekvienai augalų rūšiai, veislei. Pagal buvusį įkainių aprašymą, kiekvienas prašymo nagrinėjimas būtų apmokestinamas, dėl ko veiklos vykdytojui mokestis už prašymų nagrinėjimą išaugtų nuo vieno iki keliolikos kartų. Pakoregavus įkainio aprašymą, to išvengta. Tokia pati situacija ir su ekologiškų gyvūnų duomenų baze, kur leidimai bus išduodami kiekvienai gyvūnų rūšiai ar lyčiai.

Dabar įkainis bus taikomas už per vieną kalendorinę dieną (nuo 00:00 val. iki 23:59 val.) pateiktų prašymų (nepriklausomai nuo jų skaičiaus) vertinimą, nepriklausomai nuo to, ar leidimas išduodamas, ar ne. Įkainio dydis išliko nepakitęs ir yra 16,70 Eur be PVM.

Suprasdama, kad ne visi turi galimybę naudotis kompiuteriu, ne visiems pakanka įgūdžių arba nėra galimybės pasitelkti artimųjų ar konsultavimo biurų pagalbą, „Ekoagros“ savo aptarnavimo padaliniuose įrengė kompiuterizuotas darbo vietas, kuriose darbo valandomis bus sudaryta galimybė pateikti prašymus dėl leidimų.

Jei turėtumėte daugiau klausimų dėl prašymų ir leidimų, prašome kreiptis šiais mūsų kontaktais: