ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

1 1

Tikrintojai prieš gamtą: patikrų sezoną užbaigti laiku gamtos stichijos nesutrukdė

2017-10-27

Teisės aktai, reglamentuojantys ekologinę žemės ūkio gamybą, įpareigoja VšĮ „Ekoagros“ kasmet, augalų vegetacijos ar intensyviausių darbų ūkyje metu, patikrinti visus pirminės ekologinės gamybos ūkius. Per keletą mėnesių – nuo birželio iki spalio vidurio turi būti aplankytas kiekvienas ekologine, taip pat nacionalinės kokybės produktų gamyba užsiimantis Lietuvos ūkis. Patikras atliekantys tikrintojai siekia įsitikinti, ar pareiškėjo deklaruoti duomenys yra teisingi – atitinka realią situaciją, ar tinkamai vykdomi prisiimti įsipareigojimai. Nors šiemet nesibaigiančios liūtys niokojo derlių ir jaukė ūkininkų darbų planus, sertifikavimo įstaigos tikrintojai spėjo laiku, t.y. spalio 15-ąją, patikrų sezoną užbaigti.


Skaityti daugiau

Img 20171024 132353

Apžvelgtos dirvožemio našumo palaikymo ir didinimo priemonės ekologinės gamybos ūkiuose

2017-10-26

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija šią savaitę ekologiškai ūkininkaujantiems suorganizavo seminarą „Dirvožemio našumo palaikymo ir didinimo priemonės ekologinės gamybos ūkiuose“. „Žengiame į priekį ir gilinamės į naujoves“, – mokslo ir šioje srityje dirbančių įstaigų pagalba ir bendradarbiavimu su ūkininkais seminaro pradžioje džiaugėsi asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis. Savo žiniomis, mokslinių tyrimų rezultatais bei kita naudinga informacija seminare su dalyviais pasidalijo mokslininkai, specialistai iš Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stoties, VšĮ „Ekoagros“ ir net iš Ukrainos.


Skaityti daugiau

Pasitarimas

Vyksta diskusijos dėl poveikio priemonių už ekologinės gamybos pažeidimus tobulinimo

2017-10-25

Dvi dienas vyks „Ekoagros“ specialistų ir ekologiniam žemės ūkiui atstovaujančių organizacijų atstovų pasitarimai-diskusijos dėl Lietuvoje taikomų poveikio priemonių už ekologinės gamybos teisės aktų reikalavimų pažeidimus tobulinimo.


Skaityti daugiau

Lentynos

Dar galima suskubti kreiptis paramos pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“

2017-10-11

Žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą, gali kreiptis Europos Sąjungos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos paramai pagal šią priemonę gauti Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti teikiamos iki šių metų spalio 31 d. Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose iš šių kokybės sistemų: ekologiškų produktų kokybės sistemoje, ES kokybės sistemoje, nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje.


Skaityti daugiau

Dsc 0606

Tarptautinio projekto vykdytojams – pažintis su ekologiniu ūkininkavimu

2017-10-02

Ukmergės rajone jau apie du dešimtmečius ekologiškai ūkininkaujantis Valentinas Genys pažįstamas tiek tiems, kurie puikiai išmano ekologinį ūkininkavimą, tiek tiems, kurie bent ką nors apie ekologiją yra girdėję. Rugsėjo pabaigoje šio charizmatiško ūkininko ūkyje apsilankė projekto „Agroekologinio ūkininkavimo mokymas pereinamuoju laikotarpiu bei pasekmės žemės ūkio žinių sistemoms“, įgyvendinimo pagal Erasmus+ programą, partnerių grupė. Susitikime Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro – vieno iš projekto partnerių – kvietimu dalyvavo ir „Ekoagros“ atstovai.


Skaityti daugiau

Suomija2

Regione dirbančių sertifikavimo įstaigų bendradarbiavimas – labai svarbus

2017-09-28

„Ekoagros“ atstovai dalyvavo Suomijoje, Porvo (suom. Porvoo) mieste, vykusiame 23-iajame Šiaurės ir Baltijos šalių ekologiškų produktų sertifikavimo įstaigų ir kompetentingų institucijų susitikime. Susitikime dalyvaujančių šalių atstovai pristatė ekologinės gamybos naujienas, naujausią statistinę informaciją, sektoriaus tendencijas. Dalytasi patirtimi, kaip spręsti sertifikavimo metu iškylančias problemas.


Skaityti daugiau

Odesa

Skatinti ekologinį vientisumą ir rinkos skaidrumą tarp Ukrainos bei ES valstybių narių

2017-09-22

Ukrainoje, Odesoje, vyko tarptautinė konferencija „Ekologiškų tiekimo grandinių vientisumo gerinimas“, kurios organizatoriai – Anti-Fraud Initiative (AFI, Kovos su sukčiavimu iniciatyva), IFOAM International (Ekologinio žemės ūkio judėjimo tarptautinė federacija) bei FiBL (Ekologiško žemės ūkio tyrimų institutas). Joje dalyvavo ekologiškai ūkininkaujantieji, sertifikavimo įstaigos, Europos ir JAV ministerijų bei valdžios atstovai, prekybininkai. Apie konferenciją pasakoja joje dalyvavusi „Ekoagros“ atstovė.


Skaityti daugiau

Patikra

Nuo šiol su kitomis ES sertifikavimo įstaigomis bendradarbiausime ir bendrausime tiesiogiai

2017-09-18

„Ekoagros“ tapo Europos ekologijos sertifikuotojų tarybos (tarptautinis trumpinys – EOCC) – tarptautinės ekologinę gamybą sertifikuojančių kontrolės įstaigų ir institucijų asociacijos – nare. „Sertifikavimo įstaigos šiomis dienomis susiduria su dideliais iššūkiais siekdamos nustatyti sukčiavimo ir pažeidimų schemas ekologinėje gamyboje, rizikos vertinime, atsekamume“, – sako „Ekoagros“ plėtros vadovė Virginija Lukšienė. – Esminis šios narystės privalumas – tai galimybė dalyvauti tarybos darbo grupėse, kartu diskutuoti bei spręsti aktualius su ekologinės gamybos sertifikavimu susijusius klausimus tiek praktiniu, tiek politiniu lygmeniu.“


Skaityti daugiau

Suomija

„Ekoagros“ atstovai dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių sertifikavimo įstaigų ir kompetentingų institucijų susitikime

2017-09-14

Suomijoje, Porvo (suom. Porvoo) mieste, vykstančio 23-iojo susitikimo metu pristatoma ekologinės gamybos situacija šalyse ir reikšmingesni pokyčiai, dalijamasi patirtimi apie sertifikavimo metu iškylančias problemas.


Skaityti daugiau

3

Posėdis dėl paramos teikimo galimybių uždaro grunto daržovių augintojams

2017-09-13

Žemės ūkio ministerijoje rugsėjo 12 d. vykusiame posėdyje pristatyti reikalavimai ir paramos galimybės uždaro grunto daržovių augintojams. „Ekoagros“ darbuotojai pristatė ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamybos reikalavimus, ministerijos atstovai supažindino su paramos daržovių augintojams galimybėmis.


Skaityti daugiau

Viso: 333