ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

Siaandien

Pareiškėjams: dokumentus ir naujienas gaukite greičiau

2021-03-24

Sertifikavimo įstaiga savo pareiškėjams yra sudariusi galimybę dokumentus ir naujienas gauti elektroniniu paštu. Tai tarpusavio komunikaciją žymiai paspartina ir padaro paprastesnę, patogesnę. 


Skaityti daugiau

Honey 352205

NMA informacija: norintieji prisijungti prie kokybės sistemų dalyvių kviečiami kreiptis dėl paramos

2021-03-24

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Šiam paraiškų rinkimui skirta 332 925 Eur paramos lėšų.


Skaityti daugiau

Siandien

Priminimas dėl „Ekoagros“ patikrų ir klientų aptarnavimo karantino metu

2021-03-22

Šiuo metu „Ekoagros“ vykdo tik ūkio subjektų, užsiimančių produktų tvarkymu, perdirbimu ir prekyba, patikras. Taip pat – papildomas nepraneštas rizikingų ūkio subjektų patikras. Papildomos patikros metu „Ekoagros“ tikrintojai prašo pateikti užpildytą 2020–2021 metų Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą, visą buhalterinės apskaitos, kitą ūkio subjekto dokumentaciją, taip pat reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Skaityti daugiau

Eko 2

Auginantiems ekologiškus gyvūnus: mūsų interneto svetainėje rasite gyvūnų pereinamojo laikotarpio skaičiuoklę

2021-03-18

Neekologiškai auginti gyvūnai gali būti atvežti į ekologinį ūkį veisimui, tik jei nepakanka ekologiškai augintų gyvūnų. Tačiau, vadovaujantis ekologinę gamybą reglamentuojančiais teisės aktais, jei neekologiškai auginami gyvūnai buvo atgabenti į ekologinės gamybos ūkį ir jei gyvulininkystės produktus ketinama parduoti kaip ekologiškus – įsigytiems gyvūnams turi būti taikomas tam tikras nustatytas pereinamasis laikotarpis.


Skaityti daugiau

Ekoagros 24

Prieš 24 metus buvo įkurta ir iki dabar sėkmingai veikia „Ekoagros“

2021-03-12

1996 m. profesorė Vida Marija Rutkovienė ėmėsi iniciatyvos kurti naują nepriklausomą sertifikavimo įstaigą, skirtą ekologiškų produktų sertifikavimui. Po metų – 1997 m. kovo 14 d. Kaune įsteigta pirmoji Lietuvoje ir Baltijos šalyse ekologiškų produktų sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“. Iki šiol tai vienintelė Lietuvoje turinti teisę sertifikuoti ekologinę gamybą institucija.


Skaityti daugiau

Kovo11 final

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

2021-03-10

Atminkime, kad Laisvė ir Nepriklausomybė yra tos vertybės, kurias reikia nuolatos saugoti ir puoselėti. Branginkime tai, ką turime. Mylėkime ir auginkime mūsų šalį. Ir kasdien kartu kurkime savo tvarią ir darnią valstybę. Mums visiems – gyvenantiems dabar. Ir mūsų vaikams – būsimoms ateities kartoms! Kad visiems ir visais laikais čia gyventi būtų gera.


Skaityti daugiau

Kiausiniai

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pirmąkart sertifikuoti kiaušiniai

2021-03-09

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai (NKP) – tai produktai, kurių gamyba reglamentuojama nacionaliniais teisės aktais. NKP produktai gali būti pagaminti tik VšĮ „Ekoagros“ kontroliuojamuose ūkiuose ir įmonėse. Pateikę sertifikavimo įstaigai prašymą ūkio subjektai patenka į kontrolės sistemą ir yra kontroliuojami visi gamybos etapai. Šie produktai ir jų gamybos procesas išsiskiria natūralumu, maistingumu, aplinkos tausojimo aspektais. NKP yra išskirtinai lietuviškas produktas, prekybos vietose atpažįstamas pagal ženklą „Kokybė“.


Skaityti daugiau

Es reglamentas

Reglamento 889/2008 pakeitimai: dėl neekologiškų vištų jauniklių atgabenimo, neekologiškų baltyminių pašarų bei pagalbinių medžiagų, naudojamų akvakultūroje ir maisto produktų perdirbime

2021-02-19

2021 m. vasario 15 d. iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. 889/2008. 2021 metams pratęstos išimtys dėl neekologiškų vištų iki 18 savaičių atgabenimo, neekologiškų baltyminių pašarų paukščių ir kiaulių racione 5 proc. galimybės, taip pat keletu medžiagų papildyti V ir VIII priedai. Pakeitimai galioja atgaline data nuo 2021-01-01, kad būtų nepertrauktas šių išimtinių nuostatų galiojimas.


Skaityti daugiau

Biofach lt

Pirmoji nuotolinė paroda BIOFACH: dalyvauja 18 Lietuvos įmonių

2021-02-18

Vasario 17 d. prasidėjo pirmoji nuotolinė tarptautinė ekologiškų maisto produktų ir gėrimų paroda „BIOFACH eSPECIAL“. Jungtiniame nacionaliniame Lietuvos stende dalyvauja 18 Lietuvos įmonių. Šiais metais Lietuvos nacionalinis jungtinis stendas nuotolinėje skaitmeninėje platformoje yra gausiausias dalyvių skaičiumi lyginant jį su trimis Baltijos šalimis.


Skaityti daugiau

Neatitikciu analize

Susipažinkite su ekologiniuose pirminės gamybos ūkiuose 2020 m. nustatytų neatitikčių analize

2021-02-17

Didžiąją „Ekoagros“ pareiškėjų dalį sudaro pirminės gamybos ekologiniai ūkio subjektai – daugiausia augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai, taip pat yra užsiimančiųjų ekologine žuvininkyste, bitininkyste ir laukinės augalijos rinkimu. 2020 m. sertifikuoti 2242 tokie ūkio subjektai (žemės plotas 240023,91 ha). „Ekoagros“ specialistai, kaip ir kasmet pasibaigus kalendoriniams metams, atliko patikrų šiuose ūkiuose metu nustatytų neatitikčių (pažeidimų) analizę.


Skaityti daugiau

Viso: 330