ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Naujienos

Auditas 10 12

Auditas įvertino: oficialią ekologinės gamybos kontrolę „Ekoagros“ atlieka tinkamai ir veiksmingai

2022-10-10

Žemės ūkio ministerija atliko „Ekoagros“ 2021 metais vykdytos oficialios ekologinės gamybos kontrolės auditą. Buvo vertinta, kaip įstaigai sekėsi vykdyti kontrolę: ar tai daryta laikantis suplanuotos tvarkos, ar suplanuota tvarka buvo tinkama, ar veiksminga, ar pasiekti ekologinės gamybos kontrolės tikslai.


Skaityti daugiau

Herbicide.jpg.653x0 q80 crop smart

Moksliniais tyrimais siekiama išspręsti pesticidų likučių problemą visos Europos mastu

2022-10-05

Europos ekologinės žemdirbystės organizacija IFOAM ES įgyvendina projektą „Pesticidų naudojimas ir tarša: ekologinės veiklos vykdytojams tinkamos aplinkos kūrimas ES teisinėje sistemoje“. „Ekoagros“ yra viena iš šio projekto rėmėjų. Žurnale „Journal of Environmental Pollution“ buvo publikuotas straipsnis „Pesticidų buvimas aplinkoje, perėjimas prie ekologiškų maisto produktų ir poveikis kokybės užtikrinimui Europos ekologiškų maisto produktų grandinėje – apžvalga“, supažindinantis su pirmaisiais šio projekto rezultatais.


Skaityti daugiau

At 1019990 1920 1

Svarbu veiklos vykdytojams: dėl apsikeitimo dokumentais bei informacija

2022-09-29

„Ekoagros“ klientams dokumentus teikia ir gauna iš jų keliais būdais: galima juos siųsti ir gauti paprastu paštu, taip pat galima pristatyti patiems į įstaigą. Tačiau dažniausiai susirašinėjimas ir dokumentų siuntimas vyksta skaitmeninėje erdvėje. Tokiu atveju dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turinčiu juridiniu galią (Smart-ID, mobilus parašas). Kadangi dar ne visi mūsų veiklos vykdytojai turi galimybę pasirašinėti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, „Ekoagros“ yra sudariusi sąlygas savo klientams dokumentus pateikti nepasirašytus, skanuotus ar fotografuotus.


Skaityti daugiau

Atidarymas

EKOLINK: ar pasieksime iki 2030 metų ekologijai iškeltus tikslus?

2022-09-27

Praėjusią savaitę parodos „Inno panorama“, kuri šiemet buvo skirta ekologijai, tvarumui ir Žaliajam kursui, metu vyko pirmoji Lietuvoje tarptautinė dviejų dienų konferencija „EKOLINK 2022. Ekologinė gamyba. Pakeliui į 2030“. „Tikiu, kad nuo šiol konferencija taps tradiciniu renginiu, kai kartu susirenka gamintojai, ūkininkai ir verslininkai, valdžios institucijų, nevyriausybinio sektoriau atstovai, mokslo žmonės, vartotojai ir visi, kuriems rūpi ekologija. Išvada po konferencijos tokia: jei bus valstybinis stimuliavimas, edukavimas – bendromis visų suinteresuotųjų sektorių pastangomis mes pasieksime proveržį ekologinėje gamyboje, turėsime 2030-aisias mūsų šalies suplanuotos 16 proc. ekologiškai dirbamos žemės, daugiau gamintojų ir dar daugiau ekologiškos produkcijos vartotojų“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.


Skaityti daugiau

Ekolink

Pirmąkart Lietuvoje – tokio masto ekologijai skirtas renginys

2022-09-21

Jau ketvirtadienį VDU Žemės ūkio akademijoje prasidės dvi dienas (rugsėjo 22 ir 23 d.) truksianti tarptautinė konferencija „EKOlink 2022. Ekologinė gamyba. Pakeliui į 2030“. Nuo lyderystės, politikos, akademinio pasaulio, viešojo sektoriaus temų iki praktinių pavyzdžių. Konferencija organizuojama minint pernai oficialiai visoje Europoje paskelbtą, o šiemet jau rugsėjo 23-iąją švenčiamą ES ekologinę dieną!


Skaityti daugiau

Check 3183215 1920 3

VMVT primena: pirminiai ekologinio maisto gamintojai turi laikytis ir bendrųjų maisto gamybos reikalavimų

2022-09-12

Ekologinės gamybos veiklos vykdytojams, gaminantiems maistą, primename, kad, be ekologinei gamybai taikomų reikalavimų, jie turi laikytis ir bendrųjų reikalavimų, taikomų maisto gamybai. Kaip laikomasi šių reikalavimų, kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Pvz., veiklos vykdytojai, kurie augina pluoštines kanapes ir jas teikia į rinką kaip ekologinę žaliavą (aliejaus ir t.t.) paruošimui, turi būti registruoti VMVT tvarkomoje Maisto kontrolės informacinėje sistemoje.


Skaityti daugiau

Seedlings 3448883 1280 2

Priminimas veikos vykdytojams dėl prašymo leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą

2022-08-22

2022 metams patvirtintas sąrašas, kuriame išvardytų augalų rūšių dauginamąją medžiagą, užaugintą neekologiškai, ekologinės gamybos veiklos vykdytojai gali naudoti nesikreipdami papildomai dėl individualaus leidimo. Taip primename, kad yra parengta nauja Prašymo leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos ūkyje forma (F-088).


Skaityti daugiau

Shutterstock 189735533 6

„Ekoagros“ kviečia prisijungti prie komandos: darbo pasiūlymas tikrintojui / tikrintojai Kaune

2022-08-17

„Ekoagros“ skelbia konkursą ekologinės gamybos ir NKP ūkių tikrintojui / tikrintojai Kaune. Darbo pobūdis: ekologinės gamybos ūkių ir NKP ūkių tikrinimas; dokumentų vertinimas; sprendimų priėmimas; informacijos sertifikavimo klausimais rengimas; ataskaitų rengimas.


Skaityti daugiau

Ieškome naujo komandos nario  1

„Ekoagros“ kviečia prisijungti prie komandos: darbo pasiūlymas ekspertui / ekspertei Telšiuose ir Kaune

2022-08-17

„Ekoagros“ skelbia konkursą ekspertui / ekspertei Telšiuose ir Kaune. Darbo pobūdis: ekologinės gamybos ūkių tikrinimo dokumentų analizavimas, nustatant ūkyje gaminamos produkcijos atitiktį Ekologinės gamybos taisyklių ir Europos Sąjungos reglamentų reikalavimams; ekspertizių atlikimas; sprendimų priėmimas; informacijos sertifikavimo klausimais rengimas ir teikimas; ataskaitų rengimas.


Skaityti daugiau

Nop 2

„Ekoagros“ ruošiasi USDA NOP akreditacijos pratęsimui

2022-08-12

„Ekoagros“ su vizitu lankėsi Stephen‘as Nix‘as, Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės ekologijos programos (NOP) akreditacijos vadovas. „Ekoagros“ yra akredituota vykdyti ekologinės gamybos sertifikavimo pagal USDA NOP reikalavimus veiklą nuo 2017 m. Akreditacija suteikiama kas 5 metus, tad šiemet atėjo metas persiakredituoti. Tam, kad akreditacija būtų pratęsta, įstaiga yra audituojama – tikrinama, kaip ji atlieka sertifikavimo procesus, koks jos potencialas ir gebėjimas tai atlikti. Tokiu tikslu – visa tai įvertinti į Lietuvą ir atvyko Stephen‘as Nix‘as.


Skaityti daugiau

Viso: 448