Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pradedamas žemės plotų deklaravimas

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad nuo balandžio 12 d. šalies žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius. Reikia prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykti į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas ir (ar) struktūrinius padalinius. Deklaravimas vyks iki birželio 7 d.

Tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, taip pat susietosios paramos už pienines karves, mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir ėriavedes. Taip pat šioje paraiškoje ūkininkai nurodo duomenis apie dalyvavimą įgyvendinant KPP priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Svarbu, kad po birželio 7 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves ir pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“  veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ nepriimamos.

NMA informacija

https://www.nma.lt/index.php/naujienos/pradedamas-zemes-plotu-deklaravimas/35018?fbclid=IwAR1J4ubWtGsBYuTD5vHBg1xS2r0xV29UiLgmIEcOwfPpzeffENTEkooGTUA

Taip pat naudingos informacijos apie deklaravimą – NMA straipsnyje apie konferenciją „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/tradicineje-nma-konferencijoje-siu-metu-su-plotu-susijusiu-priemoniu-aktualijos/35004