Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Šių metų produkciją galite realizuoti ir su 2022 metų sertifikatu

Ankstesniais metais „Ekoagros“ išduodami ekologinės gamybos sertifikatai galiodavo tik einamųjų metų produkcijai ir praėjusių metų likučiams.

Nuo šiemet – naujovė! 2023 metais išaugintą produkciją galėsite realizuoti su 2022 metais išduotu galiojančiu sertifikatu pagal suteiktą statusą, jeigu ši produkcija yra įvardinta sertifikate.

Šiuo metu tai aktualiausia auginantiems ankstyvąsias daržoves, nes nebereikia, kaip anksčiau, kreiptis į „Ekoagros“ dėl skubesnės patikros. Taip pat aktualu auginantiems javus.

Svarbu sertifikate pasitikrinti, ar jame tikrai yra įrašyta norima realizuoti produkcija – pvz., galbūt pernai jūs neauginote smidrų ir jie ekologinės gamybos sertifikate neįrašyti ir pan. 

Taip pat prieš realizuodami turite įsivertinti taikomas prevencines ir atsargumo priemones, kad pagamintas produktas ir toliau atitinka ekologinei gamybai keliamus reikalavimus ir jo gamybos metu laikėtės visų ekologinės gamybos taisyklių (pvz.: neauginate paralelinių (tų pačių) augalų įprastinėje ūkio dalyje, augalų dauginamąją medžiagą naudojote pagal reikalavimus, laikėtės augalų kaitos reikalavimų, prie sertifikuojamų laukų neprijungėte naujų plotų ir t.t.).  

Jeigu bus nustatyta, kad nesilaikėte reikalavimų, bet realizavote tokius produktus, bus taikomos atitinkamos poveikio priemonės.

Taip pat primename, kad visi galiojantys sertifikatai skelbiami bendroje elektroninėje Europos Komisijos sistemoje TRACES (angl. Trade Control and Expert System).

Nuoroda peržiūrėti išduotus ir galiojančius sertifikatus TRACES sistemoje prisijungus čia: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index

Kaip naudotis TRACES instrukcija čia: https://www.ekoagros.lt/visi-ekologines-gamybos-sertifikatai-skelbiami-bendroje-es-elektronineje-sistemoje-traces-ziurekite-videoinstrukcija-kaip-ja-naudotis

„Ekoagros“ informacija