Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

TEISĖS IR PERSONALO SPECIALISTUI / SPECIALISTEI KAUNE

VšĮ „Ekoagros“ (adresas: Laisvės al. 67, Kaunas; įmonės kodas 259925770) –  ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse nuo 1997 m. veikianti įstaiga skelbia konkursą

TEISĖS IR PERSONALO SPECIALISTUI / SPECIALISTEI KAUNE

Kvalifikaciniai reikalavimai:

·         aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties, viešojo administravimo krypties arba žmonių išteklių valdymo krypties išsilavinimas;

·         ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis teisės ar personalo valdymo srityse;

·         geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

·         gebėjimas vertinti, įsisavinti ir analizuoti dokumentus, savarankiškai atlikti pavestus darbus, spręsti problemas;

·         komunikabilumas, iniciatyvumas;

·         puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios raštu ir žodžiu (rusų kalbos žinios būtų privalumas);

·         patirtis žemės ūkio srityje būtų privalumas.

 

Darbo pobūdis:

 

 • rengti, koreguoti ir atnaujinti įstaigos vidaus teisės aktus ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, susijusius su personalo valdymu;
 • dalyvauti rengiant įstaigos direktoriaus įsakymų ir vidaus teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos vidaus tvarką, projektus;
 • teikti konstruktyvius, teisiniais ir dalykiniais argumentais pagrįstus pasiūlymus, susijusius su įstaigos veiklos gerinimu, optimizavimu;
 • kontroliuoti asmenims, atliekantiems sertifikavimo darbų paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartis, keliamų kvalifikacinių reikalavimų atitiktį teisės aktams;
 • koordinuoti tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus;
 • dalyvauti ginčų su įstaigos darbuotojais sprendime, teikti išvadas ir pasiūlymus;
 • atlikti atitikties pareigūno funkcijas (viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimo užtikrinimas, viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolė ir stebėsena, įstaigos darbuotojų konsultavimas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir kt.);
 • konsultuoti personalo specialistą, rengiantį personalo valdymo administravimo dokumentus;
 • teikti įstaigos darbuotojams konsultacijas, susijusias su vykdomomis funkcijomis.

 

Įstaiga siūlo:

 • profesinio tobulėjimo galimybes ir mokymus;
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
 • sveikatos draudimą;
 • skiepus nuo erkinio encefalito, gripo;
 • visas reikalingas darbo priemones ir socialines garantijas.

Siūlomas darbo užmokestis nuo 2046 Eur iki 3069 Eur neatskaičius mokesčių.

Norinčius dalyvauti konkurse prašome per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo datos (iki 2023 m. birželio 21 d.) pateikti el. būdu Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą šiuos dokumentus*:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, užsienio kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių pažymų, išduotų akredituotos institucijos, kopijas, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jei nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 615 75616 arba el. paštu jurgita.trubiliene@ekoagros.lt

 

*Siųsdami savo dokumentus Jūs sutinkate, kad VšĮ „Ekoagros“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo įstaigoje tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis.