Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Prevencinių ir atsargumo priemonių planai veiklos vykdytojams

„Ekoagros“ parengė rekomendacinius prevencinių ir atsargumo priemonių planus šioms sertifikuojamoms sritims: augalininkystei, gyvulininkystei, bitininkystei, akvakultūrai ir laukinės augalijos rinkimui.

Plano tikrintojas paprašys kasmetinės patikros metu. Be to, atkreipiame dėmesį, kad planą reikia atnaujinti, kai keičiasi veiksmai ir priemonės. 

Šie parengti planai yra rekomendaciniai, tad veiklos vykdytojai gali turėti savo sukurtus prevencinių ir atsargumo priemonių planus.

Rekomendaciniai planai parengti vadovaujantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 5 straipsnio f punkto iv papunkčiu (f) – tinkamai rengti ir valdyti biologinius procesus, grindžiamus ekologinėmis sistemomis, kurios naudoja valdymo sistemos vidinius gamtos išteklius, naudojant metodus: iv) kurie grindžiami rizikos įvertinimu ir prireikus atsargumo bei prevencinių priemonių naudojimu.

„Ekoagros“ informacija