Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

„Ekoagros“ pataria: kaip išvengti pažeidimų ekologinėje augalininkystėje?

Yra parengti planai

„Ekoagros“ yra parengusi prevencinių ir atsargumo priemonių planus šioms ekologinės gamybos sritims: augalininkystei, gyvulininkystei, bitininkystei, akvakultūrai ir laukinės augalijos rinkimui.

Šie planai yra rekomendaciniai, o veiklos vykdytojai gali turėti savo sukurtus planus.

„Ekoagros“ darbuotojai rekomendacinius planus parengė vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/848.

Ką patariama padaryti norint išvengti pažeidimų?

Rekomenduojama veiksmų seka:

  1. Pirmiausia rizikingumui nustatyti įsivertinkite atskiras sritis – identifikuokite rizikos priežastis (pvz., ką rekomenduojama įsivertinti augalininkystėje, žiūrėkite lankstinuke žemiau).
  2. Tada nustatykite rizikos laipsnį: žemas, vidutinis arba aukštas.
  3. Įvertinus rizikos laipsnį, reikia suplanuoti prevencines ir atsargumo priemones (svarbu: kad išvengtumėte pažeidimų, numatykite priemones, net jeigu rizikos lygis yra žemas!).
  4. Pagal tai užpildykite „Ekoagros“ parengtą atitinkamos srities planą (rasite www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas / Prevenciniai ir atsargumo priemonių planai). Arba galite naudoti savo parengtą planą.
  5. Prevencinių ir atsargumo priemonių planas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus ir pateikiamas tikrinimo metu.
  6. Taip pat planas atnaujinamas pasikeitus aprašytai situacijai ūkyje ar gamybos procesui, apie atnaujintą planą reikia informuoti „Ekoagros“.

Taip pat veiklos vykdytojų patogumui – lankstinukai pagal atskiras veiklos sritis „Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje gamyboje“. Juos rasite mūsų interneto svetainės puslapyje „Šviečiamoji informacija ir medžiaga“.

Ką rekomenduojama įsivertinti ekologinėje augalininkystėje?

Sertifikuojamus laukus, dirvožemio derlingumą ir tam naudojamas priemones, kokia augalų dauginamoji medžiaga naudojama, kaip vykdoma kova su kenkėjais, kaip sandėliuojama produkcija, kaip produkcija apdorojama, kokia technika naudojama, kaip atliekamas gamybinių patalpų, sandėlių, įrangos valymas, taip pat kaip ūkyje įgyvendinami kiti reikalavimai – pildomas Ekologinės gamybos žurnalas ir kt. (plačiau –  lankstinuke Kaip_išvengti_pažeidimų_ekologinėje_augalininkystėje.pdf).