Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Skerdimo veiklos sertifikavimas pagal ekologinės gamybos reikalavimus

VšĮ „Ekoagros“ kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) rugpjūčio mėnesį suorganizavo dvejus nuotolinius internetinius mokymus apie skerdimo veiklos sertifikavimą pagal ekologinės gamybos reikalavimus. Mokymų tikslas – skatinti skerdyklas teikti paslaugas ekologiniams ūkiams ir sertifikuotis ekologiškų gyvūnų skerdimo veiklas.

Visi su ekologiškais produktais dirbantys ūkio subjektai yra įtraukti į kontrolės sistemą, jų veikla tikrinama, o produktai sertifikuojami. Ekologinė gamyba apima visus etapus – nuo pirminės produkto gamybos iki perdirbimo, saugojimo, transportavimo, pardavimo ir tiekimo vartotojui, trumpiau tariant – visą grandinę nuo lauko iki stalo. Ekologinė skerdimo veikla taip pat turi būti sertifikuota pagal tam tikrus reikalavimus.

Rugpjūčio mėnesį surengti dveji mokymai apie skerdimo veiklos sertifikavimą pagal ekologinės gamybos reikalavimus. Pirmieji mokymai buvo skirti skerdykloms, antrieji – VMVT inspektoriams. „Ekoagros“ III sertifikavimo skyriaus, atsakingo už šios veiklos sertifikavimą, vadovė Reda Butkevičiūtė pristatė ekologinę gamybą reglamentuojančius teisės aktus, skerdimo veiklos sertifikavimo reikalavimus, procesus ir eigą, pagrindinius skirtumus nuo įprastinės skerdimo veiklos, sertifikavimo naudą. VMVT specialistai apžvelgė skerdykloms taikomus bendruosius veiklos reikalavimus.

Negalėjusius dalyvauti mokymuose, bet besidominčius šia veikla kviečiame savarankiškai susipažinti su mokymų medžiaga (ją rasite šio teksto apačioje arba www.ekoagros.lt /  Ekologiškų produktų perdirbimas / Naudinga informacija). Taip pat visada dėl detalesnės informacijos galima kreiptis tiesiai į „Ekoagros“ III sertifikavimo skyriaus specialistus.

Sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ kontrolės sistemoje šiuo metu yra devyni Lietuvos ūkio subjektai, sertifikuojantys skerdimo veiklą. Vienas iš jų – naujas pareiškėjas po surengtų mokymų. Visų sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus (sertifikatus) galima rasti „Ekoagros“ interneto svetainėje per sertifikatų paiešką: https://www.ekoagros.lt/lt/certificates.  

„Ekoagros“ informacija

Redos Butkevičiūtės, „Ekoagros“ III sertifikavimo skyriaus vadovės, mokymų medžiaga: Mokymų_skerdykloms_medžiaga_Ekoagros.pdf