ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

Mesa eko 2

Skerdimo veiklos sertifikavimas pagal ekologinės gamybos reikalavimus

2020-08-27

VšĮ „Ekoagros“ kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) rugpjūčio mėnesį suorganizavo dvejus nuotolinius internetinius mokymus apie skerdimo veiklos sertifikavimą pagal ekologinės gamybos reikalavimus. Mokymų tikslas – skatinti skerdyklas teikti paslaugas ekologiniams ūkiams ir sertifikuotis ekologiškų gyvūnų skerdimo veiklas.


Skaityti daugiau

Statistika

Prasideda žemės ūkio surašymas

2020-08-19

Rugpjūčio 19 d. prasideda Visuotinis žemės ūkio surašymas. Tris savaites – iki rugsėjo 9 d. ūkininkai duomenis galės pateikti internetu per sistemą e.statistika gyventojams. Tuos, kurie nesusirašys internetu, nuo rugsėjo 10 d. lankys arba telefonu apklaus klausėjai. Žemės ūkio bendrovės ir įmonės savo statistinius duomenis visą mėnesį galės pateikti internetu nuo spalio 12 d. per sistemą e.statistika.


Skaityti daugiau

Mokomes

Priminimas: pradedant ekologiškai ūkininkauti būtinas specialus išsimokslinimas

2020-08-18

Naujiems ekologinės gamybos ūkio subjektams privalu turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą. Ne vėliau kaip iki spalio 15 d sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“ reikia pateikti tai patvirtinančius dokumentus.


Skaityti daugiau

Patikra est

Papildomas sertifikatas – galimybė sėkmingiau realizuoti produkciją

2020-08-13

„Ekoagros“ Lietuvoje atlieka patikras pagal įvairius papildomus kitų šalių standartus – tiek nacionalinius, tiek privačius. Pavyzdžiui, pagal Vokietijos „Bioland“ standartą.


Skaityti daugiau

Question 2736480 1920

Kvietimas dalyvauti apklausose apie maisto produktų ženklinimą

2020-08-11

KTU Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto tyrėjai ir partneriai VšĮ „Sveikatai palankus” atlieka vartotojų ir gamintojų apklausas apie maisto produktų ženklinimo sistemas.


Skaityti daugiau

Img 20200718 135053

NMA informacija: kada reikalavimas grąžinti visą sumokėtą paramos sumą netaikomas

2020-08-05

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad šių metų balandžio pabaigoje buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Jomis nustatytos aplinkybės, kai sumažinus valdomą ekologinio ūkio plotą, kuriam buvo prisiimti įsipareigojimai, grąžinti sumokėtos visos paramos nereikės.


Skaityti daugiau

Parama

Kviečiame ekologiškų produktų perdirbėjus pasinaudoti parama

2020-07-21

Nuo liepos 20 iki rugpjūčio 21 d. pagal atnaujintas taisykles renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.


Skaityti daugiau

Valdyba taryba

Patvirtinta naujos sudėties „Ekoagros“ taryba

2020-07-17

Žemės ūkio ministro įsakymu liepos 17 d. patvirtinta naujos sudėties VšĮ „Ekoagros“ taryba – patariamasis kolegialus valdymo organas, sudaromas trejiems metams.


Skaityti daugiau

Zum konf per geni

Kartu su gamta, o ne prieš ją

2020-07-16

Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie tvarųjį ūkininkavimą, kuris apima tausojantį žemės dirbimą ir kitokius žemdirbystės bei aplinkosaugos aspektus. Pažangūs Lietuvos ūkiai jau irgi pasirengę ūkininkauti tvariai ir savo ūkiuose diegia vis daugiau naujausių agrotechnologijų. Ukmergės rajone surengtoje praktinėje konferencijoje pristatyta tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste, dirvožemio procesų valdymas, tarpinių pasėlių svarba.


Skaityti daugiau

15967 35547a571d2510d73268da97d4497bc2

Ekologiškai ūkininkaujantiems – išankstinės išmokos

2020-07-03

Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą dėl išankstinių išmokų mokėjimo pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“. Tai yra pirmas kartas, kai ekologiškai ūkininkaujantiesiems bus išmokami išmokų avansai. Nacionalinė mokėjimo agentūra jau atlieka paruošiamuosius darbus, kad avansai pasiektų pareiškėjus ir jie laiku (nuo š. m. spalio 16 d. iki gruodžio 1 d.) gautų išankstinių kompensacinių išmokų dalį kartu su tiesioginių išmokų avansiniais mokėjimais.


Skaityti daugiau

Viso: 354