ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Naujienos

Information 2910636 1920 1

Informacija apie „Ekoagros“ akreditavimo srities susiaurinimą

2022-01-17

Pagal naujojo ES ekologinės gamybos reglamento, pradėto taikyti nuo sausio 1 d., 3 straipsnio 55 punktą, VšĮ „Ekoagros“ Lietuvoje yra pripažinta ekologiškų produktų kontrolės institucija – valstybės narės viešąja administracine ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo klausimams skirta organizacija, kuriai kompetentingos institucijos yra suteikusios visus įgaliojimus. Reglamentas, taip pat nacionaliniai teisės aktai nenumato pareigos ekologiškų produktų kontrolės institucijai būti akredituotai pagal atitinkamą darnųjį standartą „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“.


Skaityti daugiau

Email 4539382 1920 1

Sausio 15 d. baigiasi terminas pranešti apie ekologišką produkciją

2022-01-13

Sertifikuojantys ekologinę gamybą sertifikavimo įstaigai iki sausio 15 d. turi pateikti informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos būdu ir patiektą rinkai produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius. Kadangi sausio 15 d. yra šeštadienis – paskutine ataskaitų pateikimo diena tampa pirmadienis.


Skaityti daugiau

Teamwork g0b80e02d6 1920

Darbo skelbimas: plėtros vadovas / vadovė

2022-01-13

VšĮ „Ekoagros“ skelbia konkursą plėtros vadovui / vadovei.


Skaityti daugiau

Multitasking gc5d628605 1920

Darbo skelbimas: sertifikavimo skyriaus vadovas / vadovė

2022-01-12

VšĮ „Ekoagros“ – viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (toliau – NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse, skelbia konkursą sertifikavimo skyriaus vadovui / vadovei.


Skaityti daugiau

Cv 10 2

Darbo skelbimas: „Ekoagros“ teisininkas / teisininkė terminuotai darbo sutarčiai

2022-01-07

„Ekoagros“ skelbia konkursą teisininkui (-ei) terminuotai darbo sutarčiai. Darbo pobūdis: įstaigos veiklos atitikties teisiniams reikalavimams užtikrinimas; vidinių ir išorinių dokumentų, sutarčių rengimas; darbuotojų konsultavimas su darbo veikla susijusiais teisiniais klausimais; procesinių dokumentų, kvaziteisminės įstaigos funkcijos (apeliacinės komisijos) sprendimų rengimas; atstovavimas ir interesų gynimas teismuose, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kitose valstybės institucijose; antikorupcinės atitikties funkcijos vykdymas pagal įstaigoje įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 reikalavimus.


Skaityti daugiau

Landscape g5f85101f1 1920

Pradėtas taikyti naujas ES ekologinės gamybos reglamentas

2022-01-05

Nuo sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007. Šis naujasis reglamentas yra bazinis, pagrindinis teisės aktas, kuriuo nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės. „Prasidėjo nauja ekologinės gamybos era“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.


Skaityti daugiau

Lt

Atnaujintas interaktyvus ekologinių ūkių žemėlapis

2021-12-31

Lietuvos vartotojų institutas baigė ekologinių ūkių žemėlapio, kurio tikslas – suteikti patikimą ir teisingą informaciją apie Lietuvoje užaugintus ir pagamintus ekologiškus produktus ir nebūti suklaidintiems, atnaujinimo darbus.


Skaityti daugiau

Blueberries g151809d2f 1920

Kviečiame susipažinti su „Ekoagros“ įgyvendinto projekto rezultatais: filmukai apie mūsų pareiškėjus

2021-12-30

„Ekoagros“ baigė įgyvendinti projektą „Ekologinė ir nacionalinės kokybės produktų gamyba: geroji patirtis ir naudingų žinių sklaida“. Jį įgyvendinant buvo sukurta dešimt filmukų. Iš jų devyni pristato atskiras žemės ūkio ir maisto gamybos sritis. Vienas skirtas plačiajai visuomenei, pristato svarbiausias ekologiškų produktų savybes ir rugsėjo mėnesį buvo transliuojamas viešajame transporte dešimtyje Lietuvos miestų. Filmavimai vyko „Ekoagros“ pareiškėjų ūkiuose ir įmonėse, sutikusiuose priimti pas save filmavimo komandą. Nuoširdžiai jiems dėkojame už skirtą savo brangų laiką, bendrą kūrybinį darbą, geranoriškumą ir atvirumą!


Skaityti daugiau

Ekoagros  statines elektronines atvirukas 2022 2

„Ekoagros“ sveikina artėjančių švenčių proga!

2021-12-23

Linkime gražių, jaukių šv. Kalėdų ir sėkmingų, prasmingų 2022-ųjų metų.


Skaityti daugiau

Data

Tarybos posėdis: veiklos rezultatai, metų iššūkiai ir planai ateičiai

2021-12-20

„Ekoagros“ taryba, sudaryta iš narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams – mokslui, valdžios institucijoms, gamintojams ir vartotojams, keliskart per metus renkasi posėdžiauti ir aptarti svarbiausius įstaigos darbus. Paskutiniajame šiemet vykusiame posėdyje vienas aktualiausių klausimų – 2021 metų sertifikavimo rezultatai: ar augo įstaigos pareiškėjų skaičius, ar didėjo Lietuvoje ekologiškai dirbamos žemės plotai. Kita šių metų naujiena – ES maisto ir veterinarijos tarnybos atliktas Lietuvos visos ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo kontrolės sistemos auditas.


Skaityti daugiau

Viso: 436