ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

Zum kvietimas i kokybes sist

Žemės ūkio ministerijos informacija: kvietimas įsilieti į kokybės sistemų dalyvių gretas

2019-12-30

Nuo 2020 m. sausio 2 d. ūkininkai galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Šiam paraiškų rinkimui skirta 251 510 Eur paramos lėšų. Parama teikiama žemės ūkio veiklos subjektams, auginantiems ir (arba) gaminantiems ir tiekiantiems rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravusiems žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai).


Skaityti daugiau

Knygos1

Keitėsi ekologinę gamybą reglamentuojantys ES teisės aktai

2019-12-27

Gruodžio 17 d. Reglamentu Nr. 2019/2164 buvo iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. 889/2008 – pakeista keletas Reglamento Nr. 889/2008 priedų. Naujasis reglamentas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 7 d.


Skaityti daugiau

Ekoagros el. kalėdinis sveikinimas ok lt1

Sveikiname šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga!

2019-12-23


Skaityti daugiau

Taryba 1

Tarybos posėdis: metų rezultatai ir planuojamos naujovės

2019-12-19

Gruodžio 17 d. įvyko VšĮ „Ekoagros“ tarybos posėdis. Taryba yra patariamasis kolegialus valdymo organas ir kviečiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų. „Ekoagros“ tarybos sudėtis patvirtinta žemės ūkio ministro įsakymu. Ji sudaroma iš narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams: mokslui, valdžios institucijoms, gamintojams ir vartotojams.


Skaityti daugiau

Apple 1572648 1920

Vaikų maitinimas Lietuvoje tampa vis svarbesnis

2019-12-17

Šį rudenį dar trys šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigos – Kauno ir Panevėžio rajonų vaikų lopšeliai-darželiai nusprendė pasinaudoti Žemės ūkio ministerijos teikiama parama, prisijungti prie projekte jau dalyvaujančių dviejų Ukmergės darželių ir pereiti prie ekologiško vaikų maitinimo. Panevėžio rajono savivaldybė gruodžio viduryje suorganizavo konferenciją, skirtą aptarti vaikų maitinimo klausimus ir kartu pristatyti šią naujieną. Į renginį susirinko Panevėžio ir aplinkinių rajonų savivaldybių, ugdymo įstaigų atstovai.


Skaityti daugiau

Cv mazinta f

VšĮ „Ekoagros“ siūlo darbą maisto ir pašarų tvarkymo įmonių tikrintojui-ekspertui

2019-12-15

Darbo pobūdis: ekologinės gamybos ir perdirbimo subjektų tikrinimas; pateiktų dokumentų vertinimas; ekspertizės atlikimas; sprendimų priėmimas; informacijos sertifikavimo klausimais rengimas; ataskaitų rengimas.


Skaityti daugiau

Laboratory 1009190 1920 1

Nebeliko reikalavimo atlikti dirvožemio agrocheminius tyrimus

2019-12-13

Artėja 2020 metai, todėl dar kartą primename, kad ekologinės gamybos ūkiams, sertifikuojantiems mažiau kaip 50 ha ploto, nebeliko reikalavimo iki 2020 m. sausio 1 d. turėti paimtus ir atliktus dirvožemio agrocheminius tyrimus.


Skaityti daugiau

Org foto 4

Ekologinė gamyba populiarėja ir Baltarusijoje

2019-12-12

Gruodžio 3 d. Minske, Baltarusijoje, vyko 7-oji tarptautinė Ekologinio žemės ūkio konferencija. Jos tikslas – pristatyti ekologinio žemės ūkio būklę Baltarusijoje, suteikti naują impulsą ekologinės žemdirbystės plėtrai, aptarti ekologiškų žaliavų perdirbimo galimybes, perspektyvias šalies žemės ūkio valdų plėtros sritis, maisto saugos pasaulines tendencijas.


Skaityti daugiau

Lkbs

Kviečia siūlyti pretendentus „Krašto aukso“ apdovanojimams

2019-11-27

Apdovanojimais bus įvertinti geriausi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) projektų vykdytojai arba paramos gavėjai, jau įgyvendinę projektus.


Skaityti daugiau

Lus metu ukis

Apdovanoti respublikinio konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai

2019-11-25

Respublikinio konkurso „Metų ūkis“, kasmet organizuojamo Lietuvos ūkininkų sąjungos, tikslas – ne tik išaiškinti geriausius ūkius savivaldybėse, bet ir paskatinti ūkininkus ūkininkauti pažangiai, siekti gamybos efektyvumo, ekologinės pusiausvyros. Laimėtojais kasmet tampa įvairaus dydžio ir specializacijos gyvybingi ir pažangūs ūkiai. Šiemet konkursas surengtas jau 26 kartą. Tarp konkurso nugalėtojų šiemet net 25 VšĮ „Ekoagros“ pareiškėjai: 20 ekologinių ūkių ir 5 nacionalinės kokybės produktų gamintojai.


Skaityti daugiau

Viso: 305