ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

Kiausiniai

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pirmąkart sertifikuoti kiaušiniai

2021-03-09

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai (NKP) – tai produktai, kurių gamyba reglamentuojama nacionaliniais teisės aktais. NKP produktai gali būti pagaminti tik VšĮ „Ekoagros“ kontroliuojamuose ūkiuose ir įmonėse. Pateikę sertifikavimo įstaigai prašymą ūkio subjektai patenka į kontrolės sistemą ir yra kontroliuojami visi gamybos etapai. Šie produktai ir jų gamybos procesas išsiskiria natūralumu, maistingumu, aplinkos tausojimo aspektais. NKP yra išskirtinai lietuviškas produktas, prekybos vietose atpažįstamas pagal ženklą „Kokybė“.


Skaityti daugiau

Es reglamentas

Reglamento 889/2008 pakeitimai: dėl neekologiškų vištų jauniklių atgabenimo, neekologiškų baltyminių pašarų bei pagalbinių medžiagų, naudojamų akvakultūroje ir maisto produktų perdirbime

2021-02-19

2021 m. vasario 15 d. iš dalies pakeistas Reglamentas Nr. 889/2008. 2021 metams pratęstos išimtys dėl neekologiškų vištų iki 18 savaičių atgabenimo, neekologiškų baltyminių pašarų paukščių ir kiaulių racione 5 proc. galimybės, taip pat keletu medžiagų papildyti V ir VIII priedai. Pakeitimai galioja atgaline data nuo 2021-01-01, kad būtų nepertrauktas šių išimtinių nuostatų galiojimas.


Skaityti daugiau

Biofach lt

Pirmoji nuotolinė paroda BIOFACH: dalyvauja 18 Lietuvos įmonių

2021-02-18

Vasario 17 d. prasidėjo pirmoji nuotolinė tarptautinė ekologiškų maisto produktų ir gėrimų paroda „BIOFACH eSPECIAL“. Jungtiniame nacionaliniame Lietuvos stende dalyvauja 18 Lietuvos įmonių. Šiais metais Lietuvos nacionalinis jungtinis stendas nuotolinėje skaitmeninėje platformoje yra gausiausias dalyvių skaičiumi lyginant jį su trimis Baltijos šalimis.


Skaityti daugiau

Neatitikciu analize

Susipažinkite su ekologiniuose pirminės gamybos ūkiuose 2020 m. nustatytų neatitikčių analize

2021-02-17

Didžiąją „Ekoagros“ pareiškėjų dalį sudaro pirminės gamybos ekologiniai ūkio subjektai – daugiausia augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai, taip pat yra užsiimančiųjų ekologine žuvininkyste, bitininkyste ir laukinės augalijos rinkimu. 2020 m. sertifikuoti 2242 tokie ūkio subjektai (žemės plotas 240023,91 ha). „Ekoagros“ specialistai, kaip ir kasmet pasibaigus kalendoriniams metams, atliko patikrų šiuose ūkiuose metu nustatytų neatitikčių (pažeidimų) analizę.


Skaityti daugiau

Web

Sveikiname Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

2021-02-15

Sveikiname Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, proga! Telydi mūsų Tėvynę ir mus visus šviesa ir tiesa... Prasmingos Jums Vasario 16-osios šventės !


Skaityti daugiau

Search 2876776 1920 6

Pasikeitimai Ekologinio žemės ūkio taisyklėse

2021-02-10

Žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3D-76 pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės. Išplėstas organinių trąšų, kurių naudojimas bus užskaitomos dirvos gerinimo reikalavimų įvykdymui, sąrašas. Panaikinti augalų minimalaus tankumo reikalavimai javų grupei ir atlikti keli kiti pakeitimai.


Skaityti daugiau

Cv 10

Ieškome naujo komandos nario: darbo pasiūlymas ekologinės gamybos ūkių tikrintojui Utenoje

2021-02-05

„Ekoagros“ skelbia konkursą ekologinės gamybos ūkių tikrintojui Utenoje. Darbo pobūdis: ekologinės gamybos ūkių tikrinimas, dokumentų vertinimas, sprendimų priėmimas, informacijos sertifikavimo klausimais rengimas, ataskaitų rengimas.


Skaityti daugiau

Eko viesasis maitinimas 3 logai

Ekologiškas viešasis maitinimas bus sertifikuojamas pagal naują supaprastintą tvarką: naujos taisyklės įsigalios gegužę

2021-01-21

Lietuva ekologiško viešojo maitinimo veiklą reglamentavusi nacionaliniu teisės aktu. Pagal šias taisykles kasmet sertifikuodavosi 4–5 įstaigos. Vienas iš „Ekoagros“ strateginių tikslų buvo pasiūlyti supaprastintas taisykles, lengvai įgyvendinamas ir kurios būtų esminis proveržis, skatinantis visuomenę vartoti ekologiškus produktus, o ūkininkus auginti ir tiekti daugiau ekologiškos produkcijos viešajam maitinimui. „Ekoagros“ parengė projektą, Žemės ūkio ministerija – naujas taisykles ir 2020 m. gruodžio 11 d. ministro įsakymu patvirtintas Maisto tvarkymo subjektų veiklos sertifikavimo ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašas, įsigaliosiantis nuo gegužės.


Skaityti daugiau

Market

Lietuviška produkcija, sertifikuota „Ekoagros“, jau pripažįstama Ukrainos rinkoje kaip ekologiška

2021-01-19

Lietuvos ekologiškos produkcijos gamintojai, ieškantys įvairių eksportavimo galimybių, kreipėsi į VšĮ „Ekoagros“ teiraudamiesi, kokia situacija dėl jų produkcijos pripažinimo ekologiška Ukrainos rinkoje, šiai šaliai neseniai pakeitus ekologinės gamybos teisinį reglamentavimą. Norint, jog Ukrainos rinkoje būtų pripažįstama ES sertifikuota ekologiška produkcija, reikalaujama, kad ekologišką produkciją sertifikavusi įstaiga būtų užregistruota Ukrainos valstybiniame sertifikavimo įstaigų registre. „Ekoagros“ įregistruota šiame registre nuo š. m. sausio 13 d.


Skaityti daugiau

El dokai

Svarbu pareiškėjams: „Ekoagros“ pereina prie elektroninio dokumentų valdymo

2021-01-07

Informuojame savo pareiškėjus, kad viešojoje įstaigoje „Ekoagros“, prisidedant prie valstybinės dokumentų valdymo sistemos reformos ir siekiant mažinti popierinių dokumentų skaičių bei supaprastinti dokumentų valdymo procesus, 2020 metais buvo pradėta diegti elektroninė dokumentų valdymo sistema. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įstaiga visus siunčiamus oficialiuosius dokumentus pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.


Skaityti daugiau

Viso: 354