ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

Market

Lietuviška produkcija, sertifikuota „Ekoagros“, jau pripažįstama Ukrainos rinkoje kaip ekologiška

2021-01-19

Lietuvos ekologiškos produkcijos gamintojai, ieškantys įvairių eksportavimo galimybių, kreipėsi į VšĮ „Ekoagros“ teiraudamiesi, kokia situacija dėl jų produkcijos pripažinimo ekologiška Ukrainos rinkoje, šiai šaliai neseniai pakeitus ekologinės gamybos teisinį reglamentavimą. Norint, jog Ukrainos rinkoje būtų pripažįstama ES sertifikuota ekologiška produkcija, reikalaujama, kad ekologišką produkciją sertifikavusi įstaiga būtų užregistruota Ukrainos valstybiniame sertifikavimo įstaigų registre. „Ekoagros“ įregistruota šiame registre nuo š. m. sausio 13 d.


Skaityti daugiau

El dokai

Svarbu pareiškėjams: „Ekoagros“ pereina prie elektroninio dokumentų valdymo

2021-01-07

Informuojame savo pareiškėjus, kad viešojoje įstaigoje „Ekoagros“, prisidedant prie valstybinės dokumentų valdymo sistemos reformos ir siekiant mažinti popierinių dokumentų skaičių bei supaprastinti dokumentų valdymo procesus, 2020 metais buvo pradėta diegti elektroninė dokumentų valdymo sistema. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įstaiga visus siunčiamus oficialiuosius dokumentus pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.


Skaityti daugiau

Brexit

BREXIT: ekologiškų produktų gamintojams svarbūs faktai nuo 2021-01-01

2021-01-06

VšĮ „Ekoagros“ primena savo pareiškėjams, kad Lietuvos įmonės, kurios laisvai pirko produktus iš JK, nuo 2021 m. sausio 1 d. turi sertifikuoti importo veiklą.


Skaityti daugiau

Drone 1816506 1920

„Ekoagros“ įgyvendino pilotinį projektą: nagrinėjamos galimybės patikroms pasitelkti bepiločius orlaivius

2021-01-05

Ilgalaikėje perspektyvoje žemės ūkio gamyba bus neabejotinai skaitmenizuota. Jau dabar vis daugiau ūkininkų, žemės ūkio įmonių ir sektoriaus įstaigų pagal galimybes savo veikloje diegia įvairias modernias technologijas. Inovatyvių sprendimų patikroms ieško ir sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“.


Skaityti daugiau

Zum nkp

Keisis ženklas, kuriuo žymimi pagal nacionalinę kokybės sistemą pagaminti lietuviški produktai

2020-12-29

Žemės ūkio ministerija planuoja tobulinti Lietuvoje veikiančią Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės (NKP) sistemą, kad ji taptų patrauklesnė vartotojams. Keičiamas bus ženklas, kuriuo žymimi pagal šią sistemą pagaminti produktai. Tikimasi, kad atsiras daugiau ūkio subjektų, norinčių dalyvauti NKP sistemoje, o rinkoje bus didesnė lietuviškų NKP produktų pasiūla.


Skaityti daugiau

Mail

Dėl derliaus ataskaitų ir kitų dokumentų teikimo elektroninėmis priemonėmis

2020-12-28

Šiuo metu VšĮ „Ekoagros“ klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu ir yra sustabdytas lankytojų priėmimas. Klientams yra numatyti du dokumentų pateikimo būdai – elektroninėmis priemonėmis arba per pašto ir kitų siuntų tarnybų kurjerius. Tačiau įvedus papildomų ribojimų nuo gruodžio 16 d., labai prašome mūsų klientų pagal galimybes renkantis dokumentų pateikimo būdą naudotis elektroninėmis priemonėmis.


Skaityti daugiau

Garden

Yra galimybė sertifikuoti pagal ekologinės gamybos reikalavimus ir mažus plotus, esančius namų valdos teritorijoje

2020-12-27

Ekologiškos produkcijos augintojai gali sertifikuoti mažus ekologiškai dirbamos žemės plotus, esančius namų valdos teritorijoje. Gali būti sertifikuojami nedideli laukai (šiltnamiai, diendaržiai, grybynai ir kt.), esantys namų valdos teritorijoje ir netinkami tiesioginėms išmokoms gauti. Sertifikuoti ekologinės gamybos plotus gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.


Skaityti daugiau

Ekoagros 2021 lt

Sveikiname šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

2020-12-23

Prasmingų ir jaukių Jums švenčių. Būkite sveiki ir stiprūs. Ir pasitikime kitus metus su viltimi. Sėkmingų 2021-ųjų!


Skaityti daugiau

Brexit

ES be Jungtinės Karalystės po „Brexit“: keletas ekologiškų produktų gamintojams svarbių faktų

2020-12-11

Nepriklausomai nuo Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) derybų dėl prekybos ryšių po „Brexit“ baigties, nuo 2021 m. sausio 1 d. tarp šių šalių atsiras laisvo prekių judėjimo kliūčių, kurių šiuo metu nėra. „Ekoagros“ su savo pareiškėjais dalijasi šiuo metu turima informacija, kuri jiems yra žinotina ir svarbi.


Skaityti daugiau

Logo1 pos 2

Ekologiniai ūkiai – ant permainų slenksčio

2020-11-20

Europos Sąjungoje (ES), kaip ir kitose pasaulio valstybėse ar jų bendrijose, didėja kokybiško, sveiko – nechemizuotai užauginto ir pagaminto – maisto poreikis. Tad svarbu sudaryti sąlygas, kad jo daugėtų, kartu gerėtų gyventojų sveikata, mažėtų dirvožemio, visos gamtos tarša. To siekdamos, ES aukščiausios valdžios institucijos parengė ir patvirtino naująjį ekologinės gamybos reglamentą. Jis ES valstybėse narėse, taigi ir Lietuvoje, bus taikomas nuo 2022 m. pradžios. Skaitykite apie tai plačiau „Ūkininko patarėjo“ straipsnyje.


Skaityti daugiau

Viso: 346