ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

Gyvuliukai su mesliuku

Priminimas dėl sėjomainos įgyvendinimo dar šiais metais

2019-11-21

Visiems VšĮ „Ekoagros“ pareiškėjams, kurie šiais metais iki kasmetinės ūkio patikros nebuvo įgyvendinę sėjomainos reikalavimo, numatyto Ekologinio žemės ūkio taisyklių 37 punkte, siųstame laiške dėl dokumentų išdavimo buvo nurodyta, kuriuose laukuose reikia įvykdyti sėjomainos reikalavimus. Taisyklių 37 punkte nurodyti augalai gali būti neauginami tuose laukuose, kurie bent vieną kartą per 5 metus buvo tręšiami organinėmis trąšomis. Laukus patręšus organinėmis trąšomis per 5 darbo dienas reikia informuoti sertifikavimo įstaigą. Tręšimas mėšlu ir srutomis šiemet pratęstas iki gruodžio 1 d. (imtinai).


Skaityti daugiau

Vl su amer 2

Lietuvoje lankėsi Kalifornijos žemės ūkio lyderystės fondo nariai

2019-11-20

Gausi delegacija, sudaryta iš privataus ir valstybinio žemės ūkio bei maisto sektorių vadovų, vadybininkų, mokslininkų, taip pat ir stambaus šeimos ūkio atstovų, lankėsi Žemės ūkio ministerijoje. Su svečiais susitiko ir VšĮ „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė. Svečiai domėjosi žemės ūkio politika, maisto pramone, ekologiniu ūkininkavimu, klimato kaitos ir kitais klausimais.


Skaityti daugiau

Zumo meslas

Žemės ūkio ministerija informuoja: pratęstas laukų tręšimo mėšlu terminas

2019-11-20

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad atsižvelgiant į palankias šių metų rudens sąlygas tręšimas mėšlu ir srutomis pratęstas iki šių metų gruodžio 1 d. (imtinai).


Skaityti daugiau

Cv 5

Darbo pasiūlymas maisto ir pašarų tvarkymo įmonių tikrintojui-ekspertui

2019-11-08

VšĮ „Ekoagros“ siūlo darbą maisto ir pašarų tvarkymo įmonių tikrintojui-ekspertui. Darbo pobūdis: ekologinės gamybos ir perdirbimo subjektų tikrinimas; pateiktų dokumentų vertinimas; ekspertizės atlikimas; sprendimų priėmimas; informacijos sertifikavimo klausimais rengimas; ataskaitų rengimas.


Skaityti daugiau

Alytus 1

Žemdirbiams, negalintiems vykdyti įsipareigojimų dėl gaisro Alytuje, sankcijos nebus taikomos

2019-11-06

Atsižvelgęs į susidariusias nepalankias ūkininkavimo sąlygas dėl įvykusio gaisro Alytaus mieste, žemės ūkio ministras Andrius Palionis pavedė Nacionalinei mokėjimų agentūrai (NMA) ir VšĮ „Ekoagros“ gaisro paveiktoje teritorijoje netaikyti žemės ūkio veiklos subjektams sankcijų ir nelaikyti pažeidimu reikalavimų, susijusių su ekstremalia situacija, nesilaikymą.


Skaityti daugiau

Red sem 2

Seminaro „Ekologiškų maisto produktų sertifikavimas: perdirbimas, prekyba, eksportas, importas“ pranešimai

2019-11-06

Seminaras buvo skirtas įmonėms, ūkiams, jų partneriams ir darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems ar planuojantiems užsiimti ekologiškų maisto produktų tvarkyba – perdirbimu ir prekyba, taip pat eksportu ar importu. Renginio dalyvių prašymu dalijamės pranešimais.


Skaityti daugiau

Laboratory 1009190 1920

Panaikinti privalomi dirvožemio agrocheminiai tyrimai

2019-11-04

Žemės ūkio ministro spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-591 pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės – ekologiškai ūkininkaujantiems panaikinti privalomi dirvožemio agrocheminiai tyrimai.


Skaityti daugiau

Shutterstock 189735533 1

Patikrų sezonas užbaigtas

2019-10-23

Sertifikavimo įstaiga, pagal teisės aktų reikalavimus, iki spalio 15 d. atlieka fizines patikras visuose ūkiuose ir žemės ūkio įmonėse, kurie pageidavo sertifikuoti pirminę ekologinę gamybą, taip pat pas ūkio subjektus, norinčius sertifikuoti nacionalinės kokybės produktus.


Skaityti daugiau

Alytus

Dėl ekstremaliosios situacijos Alytaus mieste ir rajone

2019-10-22

VšĮ „Ekoagros“ rekomenduoja laikyti sertifikuojamus gyvūnus patalpose, kol bus atšaukta ekstremali situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis Alytaus mieste ir rajone, ir dėl šio veiksmo šiose teritorijose esantiems ekologiniams ūkiams netaikys neatitikčių. Taip pat prašoma laikytis kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) reikalavimų.


Skaityti daugiau

Img 20191014 131207

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas: atlikti pakeitimai, aktualūs sraigių augintojams bei užsiimantiems perdirbimu ūkyje

2019-10-14

Žemės ūkio ministro spalio 11 d. įsakymu Nr. 3D-566 pakeista Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo forma ir žurnalo pildymo tvarkos aprašas. Pakeitimai aktualūs ketinantiems auginti ekologiškas sraiges, taip pat tiems ūkio subjektams, kurie perdirba produkciją savo ūkyje.


Skaityti daugiau

Viso: 305