ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

Exclamation point 507768 1280 1

Atšaukta žemės ūkio paroda „Ką pasėsi“

2020-03-13

Parodos „Ką pasėsi“ organizatoriai informuoja, kad šalyje išliekant koronaviruso (COVID-19) grėsmei ir atsižvelgiant į šalies mastu taikomas prevencijos priemones tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2020“ balandžio 2–4 d. neįvyks. „Ekoagros“ primena, kad visos sertifikavimo aktualijos ir naujovės bus pristatytos informaciniuose renginiuose, kurie rengiami kiekvienais metais prieš prasidedant sertifikuojamų ūkių patikrų sezonui. Šie renginiai yra skirti esamiems bei būsimiems pareiškėjams ir vyksta visoje Lietuvoje. Jų grafikas bus paskelbtas „Ekoagros“ interneto svetainėje.


Skaityti daugiau

Shutterstock 1341356915

Žemės ūkio ministerija: išspręstas klausimas dėl ekologinės gamybos rėmimo šiais metais

2020-03-13

Europos Komisijai pritarus išspręstas klausimas dėl ekologinės gamybos rėmimo 2020 metais – ekologiškai ūkininkaujantieji papildomai sulauks 38 mln. Eur.


Skaityti daugiau

Kovo 11 oji 2020

Kovo 11-osios sveikinimas

2020-03-10

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!


Skaityti daugiau

Nkp

Pasikeitė nacionalinės kokybės produktų specifikacijos

2020-03-05

Nacionalinės kokybės produktų (pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai) gamybą reglamentuojantys teisės aktai yra produktų pripažinimo taisyklės ir produktų specifikacijos. Žemės ūkio ministro kovo 2 d. įsakymu Nr. 3D-149 yra pakeistos nacionalinės kokybės produktų specifikacijos ir išdėstytos nauja redakcija.


Skaityti daugiau

Shutterstock 1341356915

Patvirtinta kasmetinio pasėlių deklaravimo pradžios data

2020-02-28

Nacionalinė mokėjimo agentūra praneša, kad nuo balandžio 20 d. šalies žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti bus galima iki birželio 7 d. (pavėluotai iki liepos 2 d.)


Skaityti daugiau

Seeds

Priminimas dėl leidimų naudoti neekologišką sėklą

2020-02-26

Sertifikavimo įstaiga gali ūkio subjektui išduoti leidimą vienam sezonui einamaisiais metais naudoti neekologiškai užaugintą sėklą ir (arba) dauginamąją medžiagą, jei nėra galimybės įsigyti pakankamai norimos veislės bei rūšies ekologiškos sėklos ir augalų dauginamosios medžiagos arba nėra sertifikavimo įstaigos patvirtinto bendro leidimo naudoti tos rūšies neekologišką sėklą.


Skaityti daugiau

Neatitikciu analize

Ekologiniai ūkiai pažeidimų praėjusiais metais darė mažiau

2020-02-24

„Iš esmės ekologinės gamybos principai, reglamentavimas, kontrolės mechanizmas nesikeitė, nors ir buvo kiek sumažinta administracinė našta ūkininkams bei palengvinti taisyklių reikalavimai, tad analizės rezultatai leidžia daryti išvadą, jog ūkininkai vis geriau išmano teisės aktus ir vis labiau laikosi reikalavimų“, – sako VšĮ „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.


Skaityti daugiau

Obuoliai

Kvietimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teikti paraiškas paramai vaikų maitinimui ekologišku maistu

2020-02-20

Žemės ūkio ministerija ragina visas savivaldybių įsteigtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigas, norinčias vaikus maitint ekologišku maistu, suskubti teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles. Priemonei finansuoti skirta 571 tūkst. Eur.


Skaityti daugiau

2014 2019 statistika

Ekologinės gamybos apimtys Lietuvoje per praėjusius metus keitėsi nežymiai

2020-02-17

Sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ kontrolėje 2019 m. buvo 2429 pirminės gamybos ekologiniai ūkiai, 303 užsiimantieji ekologiškos produkcijos perdirbimu ar prekyba, 349 ūkio subjektai sertifikavo nacionalinės kokybės produktus ir dar 13 – šių produktų perdirbimą. Ekologiškai dirbamos žemės sertifikuota 246 631 ha, tai sudaro 8,4 proc. nuo viso pernai Lietuvoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto.


Skaityti daugiau

Biofach 2019

Parodoje „BIOFACH 2020“ – išskirtinė lietuviška ekologiška produkcija

2020-02-16

Pusketvirto tūkstančio dalyvių iš daugiau nei šimto šalių pristatys ekologiškus produktus ir su ekologine gamyba susijusias paslaugas vasario 12–15 d. Niurnbergo parodų centre (Vokietija) vyksiančioje parodoje „BIOFACH 2020“.


Skaityti daugiau

Viso: 305