ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujienos

Sauktukas

Naujojo ES ekologinės gamybos reglamento naujovės (I)

2022-01-27

„Ekoagros“ nuo šiol mažomis atskiromis potemėmis supažindins pareiškėjus su naujojo Europos Sąjungos (ES) ekologinės gamybos reglamento, pradėto taikyti visoje ES nuo šių metų, naujovėmis ir reikalavimais.


Skaityti daugiau

Agence bio leidinys

Leidinys apie ES ekologinį sektorių (anglų k.)

2022-01-25

Prancūzijos ekologinio žemės ūkio plėtros ir skatinimo agentūra „Agence BIO" parengė leidinį „Ekologinis sektorius Europos Sąjungoje“ ir kviečia su juo susipažinti.


Skaityti daugiau

Search 2876776 1920 8

Naujausi teisės aktų pakeitimai, susiję su ekologine gamyba

2022-01-19

Nuo šių metų pradžios yra įsigalioję keletas žemės ūkio ministro įsakymais tvirtinamų teisės aktų pakeitimų, kurie aktualūs užsiimantiems ekologine gamyba.


Skaityti daugiau

Information 2910636 1920 1

Informacija apie „Ekoagros“ akreditavimo srities susiaurinimą

2022-01-17

Pagal naujojo ES ekologinės gamybos reglamento, pradėto taikyti nuo sausio 1 d., 3 straipsnio 55 punktą, VšĮ „Ekoagros“ Lietuvoje yra pripažinta ekologiškų produktų kontrolės institucija – valstybės narės viešąja administracine ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo klausimams skirta organizacija, kuriai kompetentingos institucijos yra suteikusios visus įgaliojimus. Reglamentas, taip pat nacionaliniai teisės aktai nenumato pareigos ekologiškų produktų kontrolės institucijai būti akredituotai pagal atitinkamą darnųjį standartą „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“.


Skaityti daugiau

Email 4539382 1920 1

Sausio 15 d. baigiasi terminas pranešti apie ekologišką produkciją

2022-01-13

Sertifikuojantys ekologinę gamybą sertifikavimo įstaigai iki sausio 15 d. turi pateikti informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos būdu ir patiektą rinkai produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius. Kadangi sausio 15 d. yra šeštadienis – paskutine ataskaitų pateikimo diena tampa pirmadienis.


Skaityti daugiau

Teamwork g0b80e02d6 1920

Darbo skelbimas: plėtros vadovas / vadovė

2022-01-13

VšĮ „Ekoagros“ skelbia konkursą plėtros vadovui / vadovei.


Skaityti daugiau

Shutterstock 189735533 5

Darbo skelbimas: ekologinės gamybos ir NKP ūkių tikrintojui / tikrintojai Telšiuose

2022-01-12

„Ekoagros“ ieško naujo komandos nario – ekologinės gamybos ir NKP ūkių tikrintojui / tikrintojai Telšiuose. Darbo pobūdis: ekologinės gamybos ir NKP ūkių tikrinimas; dokumentų vertinimas; sprendimų priėmimas; informacijos sertifikavimo klausimais rengimas; ataskaitų rengimas.


Skaityti daugiau

Multitasking gc5d628605 1920

Darbo skelbimas: sertifikavimo skyriaus vadovas / vadovė

2022-01-12

VšĮ „Ekoagros“ – viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (toliau – NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse, skelbia konkursą sertifikavimo skyriaus vadovui / vadovei.


Skaityti daugiau

Cv 10 2

Darbo skelbimas: „Ekoagros“ teisininkas / teisininkė terminuotai darbo sutarčiai

2022-01-07

„Ekoagros“ skelbia konkursą teisininkui (-ei) terminuotai darbo sutarčiai. Darbo pobūdis: įstaigos veiklos atitikties teisiniams reikalavimams užtikrinimas; vidinių ir išorinių dokumentų, sutarčių rengimas; darbuotojų konsultavimas su darbo veikla susijusiais teisiniais klausimais; procesinių dokumentų, kvaziteisminės įstaigos funkcijos (apeliacinės komisijos) sprendimų rengimas; atstovavimas ir interesų gynimas teismuose, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kitose valstybės institucijose; antikorupcinės atitikties funkcijos vykdymas pagal įstaigoje įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 reikalavimus.


Skaityti daugiau

Landscape g5f85101f1 1920

Pradėtas taikyti naujas ES ekologinės gamybos reglamentas

2022-01-05

Nuo sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007. Šis naujasis reglamentas yra bazinis, pagrindinis teisės aktas, kuriuo nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės. „Prasidėjo nauja ekologinės gamybos era“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.


Skaityti daugiau

Viso: 370